Печена слатина

Лековито блато у Баранди

Локалитет Печена слатина, предео у североисточном делу атара Баранде познат је по лековитом блату, које мештани вековима користе. На основу урађених анализа Института за рехабилитацију – Служба за балнеоклиматологију из Београда, потврђено је да се блато са овог налазишта може користити у балнеолошке сврхе, за лечење: реуматских обољења, генито – уринарних обољења, стања настала услед траума. Од тране локалне самоуправе усвојен је План детаљне регулације и постоји План опште намене општег ресурса, тако да је идеја да у будућем СПА центру Баранда се примењује холограмски приступ човеку, где је болест само део његовог општег стања, те је и лечење део општег релаксирајућег програма. На овај начин ће се природна благодет пелоида примењивати најпре као еликсир, а потом и као лек.

Галерија фотографија