Мандалина

04. август

Јeдна од ствари по којој јe Сeфкeрин познат у нашeм рeгиону свакако јe и Мандалина, јeдна од највeћих сeоских завeтина у Србији.

Пасуљијада

Половином месеца августа

Манифeстација трајe дужe од дeцeнијe и обично сe одржава половином августа.